• Thông tin cá nhân của khách hàng trên Www.hungthao.com.vn được Www.hungthao.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Www.hungthao.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Www.hungthao.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Www.hungthao.com.vn.
  • Ban quản lý Www.hungthao.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.hungthao.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

CÔNG TY TNHH TM&DV Hùng Thảo

Địa chỉ:        Số 117 Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại:    (84-4) 35374825                              Fax: (84-4) 5579290

Số tài khoản: 102010001068100 tại Ngân hàng công thương VN – Chi nhánh Thanh Xuân